personligutveckling

Gestaltterapi

Vi går inte i terapi bara för att vi har problem, utan för att komma åt det vackra som är livet i oss!

Gestaltterapi

Individualterapi

Målet med gestaltterapi är att du genom ökad medvetenhet och stärkt självstöd ska kunna bestämma kursen i ditt liv, upptäcka fler valmöjligheter och stretcha dina gränser – privat, personligt, relationellt, likaväl som proffessionellt och karriärmässigt.
Läs mer om Gestaltterapi här.

Vanliga teman:

 • Ångest

 • Livskriser

 • Utmattning

 • Stress och Stresshantering

 • Sorg

 • Relationer

 • Sömnproblem

 • Livsval

 • Nedstämdhet

 • Oro

Parterapi

I parterapi fokuserar vi på att öka medvetenheten om här-och-nu-upplevelser samt på att utforska interaktioner och mönster mellan partnerna. Terapeuten kan uppmuntra ökad medvetenhet om kroppsspråk, känslor och tankar för att främja självinsikt och förståelse för den andra parten. Genom att utforska hur varje partner upplever och tolkar situationer kan gestaltterapeuten hjälpa paret att hitta nya sätt att kommunicera och förhålla sig till varandra.

Vanliga teman:

 • Svårigheter att kommunicera

 • Otrohet

 • Värderingskonflikter

 • Intrasslingar av tidigare relationer

 • Utmanande situation med andra i familjen, barn mfl.

Vi månar om att skapa en trygg miljö där båda parter känner sig hörda och respekterade. 


Vi har mottagning i Lerum och Göteborg.

Vi är Auktoriserade Gestaltterapeuter genom SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter. En gestaltterapeut som är ansluten till SAG uppfyller föreningens kriterier och krav på utbildning, handledning, fortbildning och har en ansvarsförsäkring kopplad till sin verksamhet. 

Vi är leverantör av friskvårdstjänster via EpassiFritsch & co AB Gestaltterapi Chefshandledning och Organisationsutveckling Göteborg

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

Boka tid hos Charlotta