KLAR - kultur och ledarskap i arbetslivet

Ett förändringsarbete för den psykosociala arbetsmiljön i hela organisationen

KLAR är ett Ledar– och medarbetarutvecklingsprogram för att utveckla organisationskulturen och den psykosociala arbetsmiljön inifrån och ut.

Syftet är att skapa klarhet i:

· Det som ”sitter i väggarna”, det vill säga värderingar, beteenden och attityder som påverkar den nuvarande kulturen och arbetsmiljön

· Hur medarbetarna beskriver den önskade kulturen och arbetsmiljön

· Vad som behöver göras annorlunda för att skapa den önskade transformationen och förändringen. Vilka beteenden bidrar till den önskade kulturen? Hur skapas den förändringen?

Vi mäter den upplevda nuvarande kulturen
och den önskade kulturen

Med resultatet från KLAR kulturmätningen kan vi utläsa de högst rankade utvecklingsområdena i organisationen. Utifrån dessa kan ni starta er kulturresa och genomföra den förändring ni vill göra. Då kan ni alla vara den förändringen ni vill se. Kulturförändring mot önskat läge är en förändring både i attityder, tankar och beteenden.

Gemensamt skapad plan mot önskat läge

Medarbetarna skapar tillsammans en gemensam handlingsplan mot önskat läge - Det ger empowerment
För att skapa en ny kultur, ett nytt arbetsklimat, behöver alla inblandade reflektera över sin egen roll och inverkan på helheten. Vad kan just jag bidra med som är en del i det önskade läget?
”Alla i sammanhanget är med och bidrar till den upplevda kulturen,
ingen är en del utan att påverka.”

KLAR-processen under ett år

Vill du veta mer?

Låter detta spännande och intressant?
Tveka inte att kontakta oss för att få veta lite mer om hur vi kan stötta dig och din organisation